Om at bo i foreningen

Hvor godt er boligen istandsat?
Når du flytter ind er lofter og vægge istandsatte.
Når du flytter ud, skal boligen igen sættes i stand. Det er dig, der skal betale for istandsættelsen ved din fraflytning.
Klik her for at læse mere om istandsætttelse
  Hvordan vedligeholder du boligen?
Du skal sørge for at male lofter, male eller tapetsere vægge og behandle gulve. Husk du er forpligtet til at vedligeholde din bolig efter det gældende
Klik her for at læse Boligforeningens vedligeholdelsesreglement. (åbner som PDF)
Klik her for at læse mere om vedligeholdelse
Hvordan har du indflydelse?
Vi hylder beboerdemokratiet og det udøves først og fremmest i din afdeling og bestyrelsen for din afdeling. Du kan også engagere dig og blive valgt ind i afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen eller repræsentantskabet.
Klik her for at læse mere om beboerdemokrati
Kan du klage over din bolig?
Ja, du kan altid sende en klage til Hobro boligforening som brev, mail eller møde op på vores kontor. Skriver du til os vil det være en stor hjælp, hvis du i overskriften skriver hvad klagen omfatter.

Du kan også klage, hvis andre beboere ikke overholder husordenen eller andre regler for boligafdelingen. Klagen skal være skriftlig, da den om nødvendigt, skal kunne fremlægges i boligretten og/eller beboerklagenævnet.
Du kan skrive et brev eller du kan udfylde en klageformular 
Klagen sendes til Hobro Boligforening pr. post. (Husk underskrifter).
Klik her for at læse mere om klageproceduren
Hvad er en husorden?
Der er altid en husorden for alle Hobro boligforenings boliger. Den fastsætter dine forpligtelser, hensyn og rettigheder og den skal du overholde. Du skal orientere dig om din forenings husorden og du kan altid spørge boligforeningen eller repræsentanter for foreningen, hvor du bor.
Husk, at du er ansvarlig for alle der hører under din husstand og dennes gæster.
Det er muligt at klage til din afdeling over beboere der ikke overholder husordenen. Alle klager skal være grundigt underbyggede.
Overholder du ikke husordenen kan det medføre opsigelse fra boligforeningen
Klik her for at læse Hobro Boligforenings overordnede husorden.