Jeg skal flytte

Hvordan opsiger jeg min bolig?
Du udfylder og underskriver en opsigelsesblanket, som du afleverer eller sender til os via post . Du kan også udfylde opsigelsesblanketten digitalt og underskrive med dit NemId. Du finder opsigelsesblanketter her.
Vi skal altid have din opsigelse inden den 1. i måneden og du har 3 måneders opsigelse.
 
Hvor grundigt skal jeg rengøre min bolig ved fraflytning?
Når du afleverer boligen til os skal den være rengjort således den nye lejer umiddelbart kan flytte ind. Er rengøringen mangelfuld får vi den rengjort for din regning.
Klik her for at læse mere om istandsættelse ved fraflytning
Klik her for at se tjekliste som benyttes ved fraflytning
  Hvilke krav er der om gulvenes tilstand ved min fraflytning?
Dine gulve skal være i samme stand, som de havde ved din indflytning når du ser bort fra almindeligt slid. Du har således ansvaret for at vedligeholde gulvene medens du beboer lejligheden.
Skal jeg opsige min antenne?
Ser du tv via You See ,er det dit eget ansvar, at opsige dit You See abonnement. Ved opsigelse er det typisk løbende måned plus 1 måned i opsigelsesvarsel. Så husk at opsige dit abonnement i god tid, hvis du skal flytte.
Hvordan får jeg en flytteafregning?
Du får din endelige flytteopgørelse hurtigst muligt , efter du er frigjort fra lejemålet og når vi har modtaget alle håndværkerregninger. Det kan variere, men der vil normalt gå omkring 4-6 uger efter du er frigjort.
Klik her for at læse mere om flytteopgørelse