Forsikringer i din bolig

Boligforeningens forsikringer
Boligforeningen har tegnet forsikring for brand, storm, udvidet rørskade samt anden bygningsbeskadigelse, hvilket også indbefatter den lovpligtige grundejeransvarsforsikring.
Forsikringen dækker groft sagt alle skader på bygninger og installationer.

Glas- og kummeforsikring
Der er ingen grund til, at du anskaffer en særlig glas- og kummeforsikring tilknyttet din egen indboforsikring.
Vedligeholdelsen af glas og sanitet er boligforeningens pligt.

Indboforsikring
Hobro Boligforening opfordrer til, at alle beboere tegner en indboforsikring.
Du kan læse vore pjece om indboforsikring ved at klikke her

Også når du bor i lejebolig, bør du have en indboforsikring, da boligforeningen ikke dækker tøj, møbler og andet indbo ved brand, vandskade og indbrud. 

Selv om du som beboer, gør alt for at undgå brand, kan du ikke være sikker på, at din nabo er ligeså forsigtig med stearinlys, frituregryden o.s.v.
Hvis der opstår en brand hos din nabo, kan røg, sod og vand fra brandslukning trække ind i din bolig og ødelægge dine ting. Erstatningen af disse ting dækkes af en indboforsikring.

Hvis skaderne i din bolig er meget alvorlige, kan der opstå behov for genhusning af dig og din familie. Genhusning, opmagasinering eller flytning dækkes af en indboforsikring.

Husk: Indbrud skal meldes til politiet og til forsikringsselskabet.

En indboforsikring dækker alle personer i din husstand, som er tilmeldt Folkeregisteret på adressen. Den dækker ofte også udeboende børn, hvis de er under 21 år og bor alene.

Hund
En hund skal være forsikret (lovpligtig hundeforsikring). Gyldig kvittering på hundeforsikring skal
forevises på forlangende af Boligforeningen.