Ungdomsboliger

Reglerne for udlejning af vore ungdomsboliger er forskellige.

De fleste af vore ungdomsboliger (51 stk.) er beliggende i kollegiet på Amerikavej 28.
Da kollegiet ligger tæt på både Handelsgymnasiet Mariagerfjord (Tradium), samt Hobro Gymnasium, er det en oplagt mulighed for de unge studerende at bo her.

Udlejningsregler på Amerikavej 28:
Iflg. lejelovens § 53 må støttede ungdomsboliger kun bebos af den berettigede personkreds, som er studieaktive uddannelsessøgende.

Følgende uddannelser giver dig ret til, at søge en ungdomsbolig:
  • Alle SU-berettigede uddannelser
  • Lærlingeuddannelser
  • Elevuddannelser
Når man modtager en lejekontrakt, vil man sammen med underskriften på kontrakten også skulle aflevere en underskrift, samt stempel fra sit uddannelsessted. Dette skal overfor boligforeningen, bekræftes en gang om året.

Hent blanket vedr. studie/uddannelsesaktivitet til udskrift

Hent blanket vedr. studie/uddannelsesaktivitet til digital underskrift med NemId (både lejer og uddannelsesinstitution)

Du har stadig mulighed for at få en bolig, selvom du ikke går på en SU-, lærlinge eller elevuddannelse. Følgende giver dig også ret til, at søge en bolig:
  • Arbejdsledig og i skole. Du er arbejdsledig og supplerer din uddannelse med mindst 22 timers skolegang om ugen.
  • Lærdansk-undervisning med min. 15 timer om ugen.

Andre ungdomsboliger:
Ud over kollegiet på Amerikavej 28, har boligforeningen også en del andre boliger, som går ind under betegnelsen ungdomsbolig. Mange af dem er kun med 1 værelse og der er ikke separat køkken. Alle har dog eget badeværelse. Generelt for alle ungdomsboligerne gælder det, at huslejen og indskud er overkommelig.
Det er kun på Amerikavej, der kræves uddannelsesbevis, så det er muligt for andre unge eller lign., at leje de øvrige ungdomsboliger.

I vores søgeliste over boliger, vil der være angivet under ”type”, om der er tale om en ungdomsbolig.