Ældreboliger

Der findes forskellige typer af ældre-/handicapboliger i Boligforeningen og udlejningsreglerne er også forskellige.

Hobro Boligforening administrerer en del ældre-/handicapboliger for Mariagerfjord Kommune. Disse boliger er beliggende i Arden, Oue, Vebbestrup og Hobro.
Hovedreglen er, at Mariagerfjord kommune visiterer folk til disse boliger, d.v.s. bestemmer hvem der skal bo der. Men på nogle adresser, er der ikke venteliste og kommunen har derfor givet Hobro Boligforening lov til, at forsøge at leje disse boliger ud til andre ældre og/eller rolige mennesker.
Er du interesseret i en sådan bolig, kan du kontakte Boligforeningen.

En anden type ældre-/handicapboliger, er vore ældre- og handicapvenlige boliger. Specielt for disse boliger er, at de indrettet, så du kan komme rundt i lejligheden med forskellige hjælpemidler. Der er også elevator i hovedparten af disse afdelinger. Disse lejligheder vil blive tilbudt til ældre og handicappede først. Bliver de ikke lejet ud, kan de lejes af andre rolige mennesker.
For at komme i betragtning til en sådan bolig, skal du tilmelde dig som søgende.