Stoldal 10-54

Fleksibel udlejning
 
I denne afdeling er der en del af vores ledige boliger, som lejes ud efter fleksible udlejningsregler.
Det vil sige fortrin på ventelisten. Dette er gældende for både 1, 2, og 4 værelses lejligheder.
Som ansøger på ventelisten, er det derfor en fordel, at opnotere sig til fleksibel udlejning, så du kommer længere frem i køen i denne afdeling, hvis du opfylder ét af følgende fem kriterier:
 • Boligsøgende som bor i en anden kommune og pendler til en arbejdsplads i Mariagerfjord Kommune.
 • At du har fast og varigt arbejde minimum 22 timer ugentligt.
 • At du i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har brug for en hurtig boliganvisning.
 • At du er ung i kommunen og ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Du skal i den forbindelse kunne dokumentere start på eller igangværende SU-berettiget uddannelse, fremvise lærebrev eller have fast og varigt arbejde på minimum 22 timer ugentligt.
 • At du eller din ægtefælle/samlever enten er senior (55 år eller derover), eller èn af jer er handicappet og ønsker en mere egnet bolig tættere på midtbyen end din/jeres nuværende bolig.
Aftalen om fleksibel udlejning i Stoldal er indgået mellem Mariagerfjord Kommune og Hobro Boligforening.
Dokumentationskravet vil typisk være:
 • Hvis du er i arbejde:
  Kopi af en ansættelseskontrakt og/eller lønsedler der dokumenterer, at du arbejder mindst 22 timer om ugen.
 • Hvis du er selvstændig:
  Cvr-nummer og evt. fremlæggelse af årsregnskab.
 • Hvis du er under uddannelse:
  Studiekort eller uddannelsesaftale og dokumentation fra studiestedet.
 • Hvis du er senior:
  Dokumentation for alder eller bevis for handicap.
 • Hvis du har et boligbehov begrundet i samlivsophævelse/skilsmisse:
  Skilsmisse- eller separationspapirer eller bopælsattest ved ophør af samliv.
Der er ikke ekstra gebyr forbundet med at blive tilmeldt fleksibel udlejning.