Betingelser

Betingelser for tilmelding
Alle der er fyldt 15 år, kan blive skrevet op til bolig.
Opskrivningen er personlig, dvs. du godt kan blive skrevet op sammen med ægtefælle eller samlever, men det er personen der har udfyldt ansøgningen, der er ”indehaver”.
Medlemskabet kan ikke umiddelbart overdrages til den anden part, f.eks. hvis du bliver skilt eller samlivet ophører. Dog kan ægtefæller overtage medlemskabet efter hinanden i tilfælde af dødsfald.

Betaling
Det koster 125 kr. at blive passivt medlem, derefter skal der indbetales 125 kr. årligt i ajourføringsgebyr, for at bevare dit medlemskab og dermed din anciennitet i Boligforeningen.
Ønsker du, at være aktivt søgende, koster det yderligere 125 kr. og du vil herefter årligt sammen med ajourføringsgebyret, blive opkrævet 125 kr. ekstra.
Får du en bolig, slettes du automatisk som søgende, men du bevarer stadigt dit medlemskab, som derefter skal betales årligt, for at bevare ancienniteten.
Betales det årlige ajourføringsgebyr ikke, vil du modtage en påmindelse. Betales denne heller ikke, slettes du permanent fra Boligforeningens medlemskartotek.
 
Ungdomsbolig
Søger du kun ungdomsbolig kræves, at du er under uddannelse, hvilket skal kunne dokumenteres. Du skal ikke betale ventelistegebyr for at søge ungdomsbolig. Når du melder dig ind og når til betalingsdelen, skal du vælge "venteliste ungdomsbolig".

Ny adresse
Det er dit ansvar, at meddele os din nye adresse når du skifter. Dette gælder for alle medlemmer og/eller boligsøgende i Hobro Boligforening.
Boligforeningen får ikke automatisk besked fra Folkeregistret.
 
Det er meget vigtigt, at din personlige profil hele tiden er fyldestgørende og ajourført, så boligtilbud m.m når frem til dig.