Årligt ajour- og evt. ventelistegebyr

Når du er indmeldt, vil du én gang årligt (december), modtage opkrævning på ajourføringsgebyr (ajourføring af dit medlemsskab). Der opkræves 125 kr. i ajouføringsgebyr.
Hvis du er på venteliste, skal denne også ajourføres. Dette koster også 125 kr. årligt og vil blive opkrævet sammen med ajourføringsgebyret, hvis du er tilmeldt på ventelisten.
Du kan tilmelde dit årlige gebyr til betalingsservice. Det anbefaler vi, da det vil spare både dig selv og boligforeningen for ressourcer og derved kan vi holde gebyret nede på et overkommeligt niveau.
Du kan tilmelde din betaling til betalingservice (PBS) her:
Betalingsservice online tilmelding