Hvad må du ændre i boligen?

Når du har lejet en bolig ved Hobro Boligforening, er det dit hjem. 

Boligen er din og du bestemmer, så længe du bor der.
Det gælder ikke bare med hensyn til, hvilke farver der skal være på væggene, men også om der f.eks. skal blændes en dør, sættes en skillevæg op, eller om køkkenet eller badeværelset skal males eller måske indrettes på en helt anden måde.
Råderetten giver lejeren i en almen bolig større frihed, til at bestemme over egen bolig og mulighed for, at præge boligen efter egne ønsker og behov - både inde og uden for selve boligen.
Der skelnes mellem to former for råderet. Individuel råderet og kollektiv råderet. Individuel råderet betyder, at den enkelte beboer selv skal finansiere arbejdet. Kollektiv råderet betyder at der er mulighed for, at lejernes individuelle projekter kan finansieres vha. lån i afdelingen.
Tal med Hobro Boligforening, hvis du ønsker at høre nærmere om råderet.

Du kan også læse mere om råderet i Hobro Boligforening her

Klik for at læse Boligforeningens folder ”Retningslinier og vejledning”.

Læs mere om råderet i Boligselskabernes Landsforening’s pjece ”Råderetten”