Arden & Omegn

Solgårdsgaden 1 - 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 og 31 i Arden udlejes efter fleksible udlejningsregler.
Aftalen om fleksibel udlejning på ovennævnte adresser, er indgået mellem Mariagerfjord Kommune og Hobro Boligforening.
Det drejer sig om 24 boliger, der er opført som ældre- og handicapvenlige boliger, alle er 2 rums boliger på 60 m2.

Udlejningsregler ved fleksibel udlejning på Solgårdsgaden i Arden:

Du skal skrive dig på venteliste hos Hobro Boligforening, for at komme i betragtning til de 24 boliger på Solgårdsgaden.

Boligerne udlejes efter følgende udlejningskriterie i nævnte prioritering:

1. Boligsøgende hvor mindst en af beboerne i boligen skal være fyldt 60 år, og der må ikke være hjemmeboende børn.
2. Hvis der ikke findes ansøgere der opfylder udleningskriteriet jf. pkt. 1, prioriteres boligsøgende, hvor mindst en af beboerne i boligen er fyldt 50 år, og der må ikke være hjemmeboende børn

Dokumentationskravet vil være: cpr. nr., som oplyses ved opskrivning på venteliste til boligerne.