Arden & Omegn

Antenneforhold:
På Hågensvej i Oue er der mulighed for, at tilmelde sig Waoo Fibernet. Installationerne er muligvis lavet, men du skal selv kontakte Waoo for tilmelding.
Waoo Fibernet kan kontaktes på tlf. 7015 0060 eller besøg deres hjemmeside her

På Rosengårdsvej i Oue er der digital fællesantenne.
Er der tekniske problemer med fællesantennen, skal du kontakte Beboerservice.
Med fællesantennen har du mulighed for, at se de gratis kanaler, som kan ses med alm. antenne (DR-kanalerne). Vil du gerne kunne se betalingskanaler (f.eks. TV2), skal der tegnes abonnement ved en udbyder.
Hvis du har tilmeldt dig en ekstern udbyder, er det udbyderen du skal kontakte ved ændringer i abonnementet eller support til opsætning m.v.

Selskabslokaler:
Hobro Boligforening har selskabslokaler i Hobro, som udlejes til beboere og ikke-beboere i forbindelse med familiefest, konfirmation, møder m.m. Læs mere om Boligforeningens selskabslokaler her.

Telefoni:
Der er installeret mindst et telefonstik i din bolig. Hvis du ønsker at installere flere telefonstik, skal du selv betale for installationen.
Du skal selv tilmelde dig telefoni og er der problemer eller klager vedr. dette, skal du kontakte din udbyder af abonnementet.
Er der problemer med selve telefonstikket eller forbindelsen, skal du kontakte din vicevært.
Du kan frit vælge, hvilken udbyder du ønsker at benytte og om du overhovedet ønsker fastnet.

Renovation:

Husholdningsaffald
Husholdningsaffald skal i poser, der tilbindes. Poserne skal herefter i de opstillede containere. Er der ikke plads, skal du kontakte viceværten. Du må ikke sætte affald ved siden af containerne.
Læs mere om tider for afhentning af dagrenovation på Mariagerfjords hjemmeside
Glas og flasker
Glas og flasker skal frasorteres og bortskaffes i de til formålet opstillede containere, der findes rundt om i byen.
Husk i denne forbindelse på, at porcelæn og stentøj ikke må komme i glascontaineren. Glas er for eksempel vin- og spiritusflasker samt konservesglas.
Papir
Papir skal frasorteres og bortskaffes i den container, der tilhører din bolig og som er mærket til formålet.
Alternativt er der rundt om i byen opstillet tilsvarende containere til bortskaffelse af papir.
Papir er for eksempel aviser, ugeblade, reklame- og tryksager samt emballagepapir.
Der bliver desuden jævnligt arrangeret papirindsamling.
Se  steder og tidspunkter for indsamling af papir i Mariagerfjord Kommune.
Storskrald
Affald, der ikke er at betragte som almindeligt husholdningsaffald, problemaffald, glas og flasker eller papir, er storskrald.
Storskrald er typisk møbler, jern og metal, flamingo og plast, tæpper, tøj og sko samt småt elektronikaffald.
Storskrald kan bortskaffes på genbrugspladserne. Find din nærmeste genbrugsplads her
Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en folder om kommunens affaldsordninger.
Du kan altid tale med din vicevært om affaldshåndtering.