KROGSVEJ 1-19

På Krogsvej 1-19 er der efter udleveringen af nøgler, ingen andre end lejeren, der har nøgle til boligen. Derfor skal man rette henvendelse til en låsesmed, hvis man låser sig ude af boligen, eller taber sine nøgler. Dette er selvfølgeligt for egen regning.

I mange tilfælde, vil det derfor være en god idé, at få opbevaret en nøgle hos f.eks. en nabo eller noget familie.

Du skal passe godt på dine nøgler. Taber du dine nøgler og er usikker på om de er landet i forkerte hænder, kan du være nødt til at få omkodet låsen. Dette kan koste ca. 3000 kr.
Boligforeningen registrerer ved indflytning, hvor mange nøgler du har fået og efterfølgende, hvis du får lavet ekstra nøgler. 
Ved fraflytning skal alle nøgler afleveres, eller skal låsen omkodes, som du skal betale.

Har du brug for en eller flere ekstranøgler, kan du bestille dem, ved at kontakte Hobro Boligforening. Du skal oplyse koden fra dine nøgler for at bestille en ny. Du vil få tilsendt en kopi af fakturaen, og omkostninger vil blive pålagt din husleje.
Den eller de nye nøgler sendes til boligforeningen og viceværten vil herefter aflevere den/dem til dig.