VIGTIG INFO I TILFÆLDE AF AKUT SKADE

20-12-2018
Akut tilkald

Fra den 01.01.2019 har Hobro boligforening indgået et samarbejde med Polygon skadeservice

Polygon er en serviceorienteret beredskabsvirksomhed, som vil besvare vores akut opkald , hvis beboerservice og Hobro boligforenings kontor er lukket.

Nummeret må kun benyttes ved helt akutte skader og forhold, hvor boligen kan tage skade og som ikke kan vente til næste hverdag.

Lejeren skal IKKE  selv kontakte en håndværker, men skal kontakte Polygon, som skønner om der skal rekvireres en håndværker.

Ved tilkald af håndværker efter den 01.01.2019 sendes regning til beboeren.

 
Ved akut skade kontaktes