Vedr. varmeregnskaber 2018/19

05-08-2019
Senere udsendelse af varmeregnskaber (naturgas) med skæring 30/4-2019 i forhold til år 2018

Vi beder om din tålmodighed, vi arbejder på at få sendt årsopgørelserne ud hurtigst muligt. Vi kan ikke sige, hvilken rækkefølge afdelingerne bliver udsendt, da det afhænger af ISTA.

Årsag: Pr. 30/4 bliver der lavet årsopgørelser (i år 2018 var det HMN naturgas, der udsendte årsopgørelserne) i år 2019 er kunderne/lejere overgået til Eniig. I år har det ikke været muligt at få adgang til en hjemmeside hos Eniig, så vi selv kunne trække årsopgørelserne ud og få sendt dem til ISTA. Det gør, at vi på den baggrund er 14 dage bagud. Det sammenholdt med ferie, gør at vi ikke har sendt årsopgørelserne ud, så tidligt, som i år 2018.

Loven er, at lejer skal have modtaget forbrugsregnskabet senest 4 måneder efter forbrugsårets udløb. Eller at vi skal fremsende forbrugsregnskabet til lejer senest 3 måneder efter, at vi har modtaget den endelige afregning fra varmeværket/Eniig.