Nyhedsbrev vedr. startboliger

30-09-2015

Startboligerne på Amerikavej 28 i Hobro har nu kørt i snart halvandet år. Startboligerne er et samarbejde mellem Hobro boligforening, Jobcenteret, ”Sundhed og Omsorg” samt ”Børn og Familie”. Målgruppen er unge mennesker mellem 18-24 år, som ellers ikke kan få hjælp af Kommunen, men har brug for støtte til, at få struktur på hverdagens gøremål, som fx at komme op om morgenen, læse lektier, få økonomien ind i et budget m.m. Vi har allerede hjulpet en del unge gennem projektet, ved fx, at forebygge manglende betaling af husleje og lavt fremmøde på uddannelsen, hvilket har bevirket at de unge har kunnet fastholde deres bolig samt uddannelse.” Startboliger eksisterer i et velfungerende tværfagligt samarbejde og projektet kan betegnes som en succes.


Klik her for at læse mere om "Projekt Startbolig"
Du kan læse folder om projektet her.