GRØNDALSVÆNGET 2A-8B

Hvis du overvejer, at opsige din bolig, er der nogle regler, du skal være bekendt med.
Her kan du læse om reglerne i forbindelse med opsigelse af bolig hos os.
 

Opsigelsen skal ske skriftligt med tre måneders varsel til den 1. i en måned. Du kan vælge at flytte til den 1. eller 15. i en måned. Du kan enten selv skrive en opsigelse eller udfylde en opsigelsesblanket, som du kan udfylde her, underskrive og indsende eler aflevere til Boligforeningen.
Du kan også få udleveret en opsigelsesblanket på boligforeningens kontor. Opsigelsen skal underskrives af dig selv samt eventuel ægtefælle eller samlever for at være gyldig. Opsigelsen skal ligeledes være udfyldt med fraflytningsdato, dit telefonnummer og din nye adresse. Du vil modtage en bekræftelse på, at vi har fået din opsigelse.

I forbindelse med dødsfald skal arvinger kontakte boligforeningen med henblik på opsigelse af boligen. Skifteretsattest skal fremsendes hurtigst muligt herefter.
Du kan udskrive en speciel opsigelsesblanket, som skal bruges i tilfælde af dødsfald her
 
I henhold til din lejekontrakt er der en periode på 14 dage til istandsættelse af boligen, hvor du skal betale huslejen. Flytter du ud af boligen, inden opsigelsesvarslet udløber, vil boligforeningen forsøge at genudleje din bolig hurtigst muligt. Lykkes det ikke, står du som lejer indtil frigørelsesdatoen.
 
Når du har opsagt din bolig, skal du give adgang til eventuelle kommende lejere, som ønsker at se boligen. Vi udleverer dit telefonnummer til de ansøgere som har fået tilbudt boligen og som er interesserede.
 
Udskriv opsigelsesblanket